Ballistic Sweden IPSC bedriver IPSC-skytte och ingår i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, https://sdssf.se/