Hacksjöbanan

mar 30, 2020

Information till Botkyrkas föreningar angående corona


Nu gäller nya riktlinjer för att minska risken för spridning av corona i Botkyrka kommun

Klicka vidare för mer information

Kategori: General
Skrivet av: CarlJohan

Information till Botkyrkas föreningar angående corona

  

Nu gäller nya riktlinjer för att minska risken för spridning av corona i Botkyrka kommun 

 

Botkyrka kommun har beslutat om ett antal åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset.  

Vi gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på vår förmåga att leverera vårt samhällsuppdrag.

  

Folkhälsomyndigheten har höjt riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. Myndigheternas strategi är numera inriktad på att begränsa smittspridningstakten. Det innebär att alla med förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.  

    

Följande åtgärder är beslutade och gäller från och med nu.  

  

Inom kultur-och fritidsförvaltningen

 

 • Förvaltningens öppna verksamheter som ex bad, idrottsanläggningar, möteslokaler, bibliotek, fritidsgårdar och klubbar håller fortsatt öppet tillsvidare.

 

 • När det gäller föreningarnas verksamhet ligger beslut om eventuellt inställd/uppskjuten aktivitet hos föreningarna. Om förening beslutar att ställa in verksamhet i kommunens lokaler behöver anläggning avbokas, vilket går att göra utan tilläggsavgift oavsett hur kort varsel det är, i kommunens bokningsverktyg IBGO. Frågor besvaras av lokalbokningen@botkyrka.se

 

 • Regeringen har beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer. Beslutet är ingen rekommendation utan ny tillfällig lagstiftning. Beslutet gäller från och med den 12 mars och tillsvidare. Det gäller alla typer av unika evenemang som samlar mer än 500 personer.

 

Inom kommunen generellt 

 • Vi skjuter upp evenemang som inte bedöms kritiska utifrån verksamhetsbehov eller demokratiska processer.
 • Vi undviker ej nödvändiga utbildningar och konferenser samt studiebesök till och från våra verksamheter.
 • I möjligaste mån håller vi möten med externa parter i form av distansmöten.
 • Vi uppmanar botkyrkabor som har symptom på förkylningssymtom att i första hand kontakta oss via telefon eller mejl. 

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

För nationella frågor kring coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer på länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

För mer information om hur Botkyrka kommun jobbar med frågan, se länk

https://www.botkyrka.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/krisberedskap/om-coronaviruset/sa-jobbar-botkyrka-kommun.htmlNästa sida: Föreningar