Västerorts Dynamiska Skyttar

nov 21, 2020

Regeringens nya restriktioner pga Corona


Den 16 november presenterade regeringen nya regler att gälla från den 24/11 Det innebär att det föreslås ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Enda undantaget är begravningar som får begränsningen 20 deltagare.
Kategori: General
Skrivet av: Lennart
Detta innebär för oss att vi inte kan anordna kurser, utbildningar och liknande i Kanslibyggnaden eller Serveringen på Botkyrka Skyttecenter. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Till dess ny info meddelas ombeds föreningarna se till att inga kurser, sammankomster och liknande hålls med fler än 8 personer i våra lokaler på skjutbaneområdet.