Föreningar

Hacksjöbanans skytteorganisation (hädanefter HSO) är den organisation som driver och underhåller Hacksjöbanan. HSO består för närvarande av 17 medlemmar, vilka uteslutande är ideella föreningar eller klubbar. Ingen enskild person eller företag kan bli medlem i HSO.

HSO styrs av en förtroende vald styrelse som har ansvarar för drift, underhåll samt att banans säkerhetsbestämmelser efterlevs. Nedan finns en länk till det senaste årsmötesprotokollet.

Årsmötet 2014

Extra årsmöte 2014

Årsmötet 2017

På följande sidor kan du se en beskrivning av de föreningar som är medlemmar i HSO.


Previous page: Hacksjöbanan
Nästa sida: Amatör