Föreningar

Hacksjöbanans skytteorganisation (hädanefter HSO) är den organisation som driver och underhåller Hacksjöbanan. HSO består för närvarande av 21 medlemmar, vilka uteslutande är ideella föreningar eller klubbar. Ingen enskild person eller företag kan bli medlem i HSO.

HSO styrs av en förtroendevald styrelse som har ansvarar för drift, underhåll samt att banans säkerhetsbestämmelser efterlevs. Nedan finns en länk till det senaste årsmötesprotokollet.

Årsmötet 2017

På följande sidor kan du se en beskrivning av de föreningar som är medlemmar i HSO.


Previous page: Hacksjöbanan
Nästa sida: Amatör