LME PK

Förbundstillhörighet
Svenska Pistolskytteförbundet
 
Hemsida
www.lmepk.org
 
Kontaktperson för nya skyttar
Ordf@lmepk.org
 
Verksamhetsbeskrivning
 
Klubben bildades redan 1942 och har genom åren varit mer eller mindre aktiv.
Endast anställda eller fd. anställda inom Ericssonkoncernen samt dessas familjemedlemmar
kan bli medlemmar i föreningen.
Sätra har varit hemmabana under lång tid, men efter ombyggnaden i slutet av 80-talet
har endast C-skytte tillämpats där. Klubbens grovskyttar (11 st aug -12) har därefter
kunnat använda Hacksjöbanan för den årliga Hemortstävlingen samt för individuell
träning då plats har funnits på banan.
Under den kalla årstiden (september – april) har klubben verksamhet i Farstahallen,
där allt nybörjarskytte sker.
Hittills har klubben huvudsakligen bedrivit nationellt skytte (prec, fält) med tyngdpunkt
på precision.
Klubben är medlem i Stockholms Pistolskyttekrets och Svenska Pistolskytteförbundet.
För mer information, se lmepk.org .

Previous page: Katarina Pistolskytteförening
Nästa sida: LVF