Rikstens SKF

Rikstens SKF

Rikstens skytteförening är en nystartad skytteförening men lokal anknytning till Botkyrka kommun och den nybyggda Rikstens frilufsstad.

Tanken med föreningen är att stärka banden mellan boende och den befintliga skjutbanan genom att ha en lokal förankring med både ungdomsverksamhet som vuxen idrott.

Klubben kommer att bedriva skytte under Svenska Pistolskytteförbundets flagga.  Det innebär en blandning av alla de av svenska pistolskytteförbundets skyttegrenar, bl.a.

Luftvapen: 10 m inomhus

Precisionsskjutning: Är en skytteform med skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd och grunden för allt pistol och revolverskytte.

Fältskjutning: Denna skytteform omfattar skjutning på varierande tider på skjutbana eller i terrängen, på varierande sätt, mot olika anordnade mål. Skjutningen utförs patrullvis. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

Precision Pistol Competition (PPC): Detta är en form av precisionsskytte med grovkalibriga revolvrar och pistoler. Vapen som innefattas av de nationella vapengrupperna A och R kan användas. PPC innefattar åtta olika vapengrupper. Skyttet bedrivs på en skjutbana på olika avstånd. 3, 7, 15, 25 och 50 Yards. Skyttet bedrivs också på olika skjuttider.

Magnumprecision: En blandning av ban och fältskytte, mot en 10-ringad tavla på 50m med magnumvapen, skjutställningen är valfri och tiden per serie är 6min.

För kontakt med klubben mejla till info@riksten.org


Previous page: Mälarhöjdens PS
Nästa sida: Stockholm 3 Sportskytteklub