Stockholm 3 Sportskytteklub

Stockholm 3 Sportskytteklub

Föreningen 3SK med dess sektioner har som ändamål att i enlighet med de olika förbund som föreningen är ansluten till, följa regler och beslut, bedriva skytteverksamhet och därigenom främja skyttesporten, samt arbeta för att få ungdomar intresserade av skytte. 3SK har för avsikt att bedriva ungdomsverksamhet inom luftpistol och luftgevärsskytte och utbilda barn, ungdomar och ledare inom dessa grenar. Klubben har även en anknytning till flera frivilliga försvarsorganisationer genom sina medlemmar. För kontakt med klubben mejla till dejaninic@hotmail.com

Previous page: Rikstens SKF
Nästa sida: Sthlm Central skytteförening