Stockholm Skarp

Stockholms Stads frivilliga Skarpskytteförening

För den ideella föreningen Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytteförening (Stockholm Skarp) med hemort i Stockholms kommun. Bildad den 19 november 1860.

Föreningen  bereder intresserade möjligheter och tillfälle att utföra träning och tävling inom gevärsskytte enligt Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) regelbok. Vidare anordnar föreningen adekvat utbildning för skytte, exempelvis inom säkerhet, träning, och teknik.

Regelbok långhållsskytte: Gevärssektionens regelbok för långhållsskytte
Regelbok nationellt skytte: Gevärssektionens regelbok för nationellt skytte

Föreningsadress

Sthlm Friv Skarpskytteförening
c/o Inger Blockmar
Ingrid Bergmans väg 9
16940 Solna

E-post: info@skarpstockholm.se
Hemsida: www.skarpstockholm.se

Bankgiro: 5418-7232